جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۲۹ام دی ۱۳۹۷

پنجمین نشست بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی با موضوع تحکیم خانواده و آسیب‌های مرتبط با این موضوع، روز چهارشنبه ۲۶ دی ماه با حضور فرماندهان پلیس، تعدادی از معاونان دادستان، دادستان‌های برخی از شهرستان‌های تابعه و نمایندگان دستگاه‌های متولی به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.

دادستان تهران تحکیم خانواده را یکی از سیاست‌های مهم و با ارزش جمهوری اسلامی دانست و فلسفه برگزاری این جلسه را بررسی اقداماتی که می‌تواند تحکیم خانواده را تقویت یا تضعیف نماید، عنوان کرد.

وی با اشاره به تاثیر چالش‌های جمعیتی، مسئله طلاق، بالا رفتن سن ازدواج، آمار جوانان مجرد، سخت شدن شرایط ازدواج، مشکلات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی بر تحکیم خانواده، عوامل موثر بر حفظ کیان و بنیان خانواده را برشمرد.

سیاست‌های کلان کشور در باب تحکیم خانواده

دکتر جعفری دولت‌آبادی با خاطرنشان کردن سیاست‌های کلان کشور، اسناد بالادستی و اصول قانون اساسی که حفظ کیان خانواده را مورد تاکید قرار داده است، تصریح کرد: در اصول ده و بیست و یکم قانون اساسی و هم‌چنین مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ برنامه ششم توسعه، بر حفظ کیان خانواده تاکید شده است.

دادستان تهران ازدواج صحیح و مناسب را به عنوان عامل دیگر مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: یکی از مشکلات کشور که باعث طلاق می‌شود، ازدواج‌هایی است که در بستر انتخاب نامناسب شکل می‌گیرد که بتدریج به طلاق منجر می‌شود و یا در دراز مدت هم نمی‌تواند خانواده محکم و مستحکمی را ایجاد نماید.

نقش مشاوره در تحکیم خانواده

وی با اذعان به نقش مشاوره به زوجین حین زندگی مشترک، ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه را به عنوان پشتوانه قانونی این اقدام مورد اشاره قرار داد و افزود: در بند ج. این ماده، بر آموزش و مشاوره مستمر و مسؤولانه نوجوانان و جوانان با اولویت خانواده‌ها قبل، حین و حداقل پنج‌سال پس از ازدواج توسط همه دستگاه‌های ذی‌ربط، به ویژه وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، مؤسسات آموزشی عمومی و آموزش عالی دولتی و غیردولتی، سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره و سایر نهاد‌های ذی‌ربط تاکید شده است و قانونگذار همه دستگاه‌ها را مکلف کرده است که حداقل پنج سال به زوجین آموزش دهند.

الزام قرآن به جدایی همراه با احسان

رفتار زوجین سومین عاملی بود که دکتر جعفری دولت‌آبادی مورد توجه قرار داد. وی با اشاره به اصل معروف قرآنی «فامساک بمعروف و تسریح باحسان» در روابط زوجین، گفت: این اصل زوجین را به عمل به معروف و حفظ زندگی و هم‌چنین جدایی توأم با احسان ملتزم کرده است. در حالی که امروزه برخی زوجین علی الخصوص آقایان این آموزه قرآنی را رعایت نمی‌کنند و طلاق‌ها همراه با آزار و اذیت است.

دادستان تهران در بیان چهارمین نکته، تاثیر خانواده زوجین در حل اختلافات مطابق اصل حکمیت در قرآن را مورد تاکید قرار داد و افزود: خانواده زوجین می‌توانند نقش مهمی در بنای ازدواج، رفع اختلافات، نشوز و شقاق زوجین و جلوگیری از طلاق داشته باشند؛ ولی متاسفانه کمتر به این ظرفیت در شکل‌گیری خانواده و فروپاشی آن توجه می‌شود و نقش خانواده‌ها کمرنگ شده است.

وی اظهار داشت: نهاد‌های اجتماعی مانند معاونت امور زنان ریاست جمهوری و تشکل‌های مردمی در بخش خصوصی، می‌توانند در استحکام و استمرار سیاست تحکیم بنیان خانواده مؤثر باشند.

ضرورت اجرایی کردن قانون تسهیل ازدواج جوانان

دکتر جعفری دولت‌آبادی نقش دولت در تحکیم بنیان خانواده را به دلیل در اختیار داشتن قدرت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بودجه، تاثیرگذار و جدی عنوان کرد و یادآور شد: به عنوان مثال قانون تسهیل ازدواج جوانان به نحو مناسب اجرایی نشده است.

دادستان تهران به عنوان عاملی دیگر، فرهنگ جامعه را مورد تاکید قرار داد و گفت: امروزه دیدگاه جامعه و سنت‌هایی که در جامعه رایج است، می‌تواند در سیاست تحکیم بنیان خانواده و حرکت به سمت ازدواج درست و یا ناصحیح مؤثر باشد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به قوانین، خاطرنشان کرد: یکی از سیاست‌هایی که قوانین به آن توجه می‌کند، مسئله تحکیم بنیان خانواده است. به عنوان مثال، یکی از مواد قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره، «بر حراست از مرز‌های فرهنگی کشور و حفظ کیان خانواده» تصریح دارد؛ یعنی قانونگذار در مواردی که برخورد‌های سلبی انجام می‌شود هم به حفظ کیان خانواده توجه داشته و مقنن اگرچه در دوران گذشته این قانون را تصویب نموده، ولی به ماهواره به عنوان وسیله‌ای که کیان خانواده را تحت الشعاع قرار می‌دهد نگاه کرده است.

دکتر جعفری دولت‌آبادی ایجاد دادگاه‌ها برای حفظ کیان خانواده را به عنوان مصداق دیگر توجه قانونگذار به نهاد خانواده مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: قانون اساسی؛ قوانین عادی و سیاست‌های کلان نظام بر توجه به خانواده تاکید ویژه دارد، ولی در عمل و در اجرای این قوانین مشکلاتی وجود دارد.

دادستان تهران با تاکید بر نقش محاکم خانواده که مطابق با قانون اساسی تشکیل شده است، این موضوع را از چند محور مورد بررسی قرار داد و در تبیین نکته اول گفت: نحوه رسیدگی در دادگاه‌های خانواده حتما باید متفاوت از دیگر دادگاه‌ها باشد.

وی به عنوان مثال مشابه دانستن پرونده‌ی صدور چک بلامحل و دریافت نفقه را قابل تامل دانست و گفت: درست است که موضوع هر دو پرونده وصول مال است، ولی بین این دو تفاوت بسیار است؛ یک طرف زنی مستاصل و درمانده است که برای خرج روزانه مراجعه کرده در حالی که ممکن است دیگری به رغم عدم نیاز مالی، به مرجع قضایی آمده باشد، بنا بر این باید ساختار این دادگاه‌ها و شیوه‌های رسیدگی آن متفاوت باشد.

محاکم خانواده در مسیر حفظ کیان خانواده حرکت کنند

دکتر جعفری دولت‌آبادی با بیان این که تلاش دادگاه‌ها باید معطوف به حفظ نهاد خانواده باشد، بیان داشت: درست است که طلاق مبغوض و بازداشت زوج مذموم است، ولی به جز مواد اضطرار، دادگاه‌های خانواده باید کمک کنند که زندگی‌ها دوباره شکل گیرد. البته به دلیل کثرت مراجعین به دادگاه‌های خانواده، این محاکم شاید نتوانند به خوبی وظایفشان را ایفا نمایند، ولی یکی از راهکار‌ها این است که محاکم خانواده مطابق قانون اساسی در مسیر حفظ کیان خانواده حرکت کنند.

دادستان تهران نقش مشاوره به خانواده‌ها را مهم توصیف کرد و افزود: مشاوره‌ها در بخش عمومی معمولاً قبل ازدواج یا بعد از ازدواج انجام می‌شود، ولی در دوران بحران و اختلاف نظر زوجین در محاکم، اگر مشاوره دقیق و هدفمند باشد، تاثیرگذار خواهد بود؛ چون اغلب زوجین در این مرحله ناراحت و عصبانی هستند و با این روحیه نزد قاضی حاضر می‌شوند و لذا نیاز دارند در محیطی آرام مطالب خود را بیان کنند اگرچه نقش مشاوره‌ها بهتر از گذشته شده، ولی کماکان پررنگ نیست.

رعایت حقوق افراد و اطفال در این دادگاه‌ها و ایجاد فضای مناسب در رسیدگی‌های تخصصی مطابق با قانون حمایت خانواده دیگر نکاتی بود که از نگاه دادستان تهران می‌تواند در کنار سایر عوامل، تاثیرات ایجابی در تحکیم بنیان خانواده داشته باشد.

دکتر جعفری دولت‌آبادی سلامت جسمی زوجین را به عنوان نکته دیگر مورد توجه قرار داد و گفت: وضعیت جسمی زوجین در شادابی و رونق زندگی و اشتغال زوجین و استحکام خانواده تاثیر دارد.

وی با تاکید بر نقش سلامت روانی و اجتماعی بر استحکام خانواده و طرح این سؤال که آیا رفتار‌های جمعی جامعه، متوازن و متعادل است، به گزارشی در این مورد اشاره کرد و گفت: اخیرا گزارشی در شورای اجتماعی کشور ارائه شده که بر اساس آن از ۱۷ هزار نفر در ۳۱ استان نظرسنجی صورت گرفته که نتایج آن نشان می‌داد افراد در زندگی فردی از وضع خود رضایت دارند، ولی وقتی از آن‌ها در مورد امید به آینده سئوال شده بود، پاسخ‌ها متفاوت بود و برخی از آن‌ها نسبت به آینده اظهار نا امیدی کرده بودند.

ضرورت مدیریت سلامت اجتماعی

دادستان تهران اظهار داشت: مطابق این تحقیق پنداشت‌های فردی افراد خوب و مناسب است و نشان می‌دهد خانواده‌ها در نگاه خود موفق هستند، ولی وقتی این نگاه را به مسؤولین، وضع اجتماعی، آینده کشور، امید به زندگی، پیشرفت در زندگی، پس انداز مالی، وضع معیشتی و اعتماد به برخی نهاد‌ها تسری می‌دهند، ابزار نگرانی می‌نمایند و اگر نتوانیم سلامت اجتماعی را مدیریت کنیم در رفتار‌های آتی مردم تاثیر دارد، لذا یکی از بحث‌های مهم در کشور، مدیریت سلامت اجتماعی افراد است.

دکتر جعفری دولت‌آبادی وقوع برخی خودکشی‌ها، طلاق و برخی جرایم، خیانت‌های زوجین، روابط نامشروع، فساد‌های اخلاقی و شرب خمر را از جمله آسیب‌هایی دانست که در حوزه نقض سیاست‌های تحکیم خانواه نقش دارد.

وی با تصریح به این که عفاف و حجاب از سیاست‌های مهم جمهوری اسلامی ایران است افزود: عفاف و حجاب یک سیاست مهم است که باید در دستگاه‌های دولتی و در میان مردم اجرا شود.

دکتر جعفری دولت‌آبادی خطاب به کسانی که ادعای برپایی رفراندوم برای حجاب را دارند گفت: حجاب و عفاف از سیاست‌های الزام آور و پایه‌ای نظام اسلامی است و این نظام بر مبنای رای مردم و توجه به اسلام تشکیل شده است و لذا برخی روشنفکران نباید به دنبال این حرف‌ها بروند؛ چرا که توجه به عفاف و حجاب، هم خانواده‌ها را مستحکم‌تر می‌کند و هم در سایه آن، ازدواج‌های بیشتری شکل می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اغلب مردم به عفاف و حجاب توجه دارند و با نقض عمدی حجاب که در گوشه و کنار صورت می‌گیرد، برخورد می‌شود.

رفع مشکلات خانواده در بستر استفاده از ظرفیت‌های مردمی

دکتر جعفری دولت‌آبادی بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تشکل‌ها برای حفظ نهاد خانواده تاکید کرد و از آن‌ها به عنوان ظرفیت‌های مغفول یاد نمود و گفت: نهاد خانواده باید از ظرفیت‌های مردمی بیشتر استفاده کند، چون خود نهادی برخاسته از مردم و خودجوش و خودکار است.

وی رفع مشکلات نهاد خانواده را در سه بستر مردمی بودن، رایگان بودن و موثر بودن، الزام آور دانست.

دادستان تهران بار دیگر بر مشاوره‌های زوجین در طول زندگی مشترک و پس از تشکیل خانواده تاکید کرد و گفت: خانواده‌ها، زوجین، حاکمیت و دستگاه‌های مسؤول از نهاد نوپای خانواده مراقبت کنند.

دکتر جعفری دولت‌آبادی خطاب به دستگاه‌هایی که برای تحکیم نهاد خانواده بودجه دریافت می‌کنند، تصریح کرد: دستگاه‌هایی که تکلیف دارند باید برنامه ریزی نمایند و اگر مطابق قانون دستگاه‌ها خود را به ارائه مشاوره به زوجین طی پنج سال اول زندگی مشترک که اکثر طلاق‌ها در این سال‌ها رخ می‌دهد، مکلف بدانند، طلاق مدیریت، و ازدواج‌ها پایدار خواهد شد.

وی افزود: دستگاه‌های فرهنگی باید مطابق وظایفی که بر عهده دارند، بر تحکیم بنیان خانواده متمرکز شوند.

در این جلسه، دکتر ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت به بیان نکاتی در رابطه با سلامت جسمی – روانی زوجین پرداخت و نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدامات صورت گرفته در این شورا را در جهت حفظ و تحکیم خانواده تشریح کرد.اخبار ۲۴ ساعت گذشته جوانان ایرانی را از دست ندهید

  • تاریخ : ۲۹ام دی ۱۳۹۷

سرویس سیاسی جوانان ایرانی: در جمع‌های گوناگون، چه عزا و چه عروسی، که قرار می‌گیریم اولین بحث‌ها پیرامون مسائل سیاسی شکل می‌گیرد. این پدیده‌ای جدید نیست اما به میان آمدن شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های خبری و انبوه مطالبی که هر روز در دسترسمان قرار می‌گیرد، آتش بیار معرکه شده و بحث‌‎ها را داغ و پر ملات کرده به صورتی که دیگر هیچ کس قبول ندارد، تخصصی در موضوع ندارد و هر کس ده‌ها تحلیل به همراه سند در جیب دارد و در جواب اعتراضات گوشی خود را چون سلاحی به این و آن نشان می‌دهد!

در این میدان هر آن کس که حجم بیشتری از اخبار را در ذهن خود جای دهد، یا در شبکه‌های مجازی بیش از سایرین تولید و توزیع کننده خبر و عضو کانال‌های بیشتری باشد، به عنوان فعال سیاسی شناخته شده و مورد استقبال سیاست دوستان قرار می‌گیرد! این افراد در اثر کثرت مراجعات و تحسین‌های بی‌جهت تحت تأثیر جو، خود را کارشناس سیاسی پنداشته و در جمع‌های مختلف تحلیل‌های آبکی سر می‌دهد، موضع گیری می‌کند و با تأسیس کانالی علاقه‌مندان را از بیانات خود سیرآب می‌سازد!

با بالاتر رفتن سن و کسب مدرکی الکی از دانشگاهی الکی‌تر و چند فعالیت دانشجویی این فرد وجاهت یافته و بادکنکش با خواندنش به نام دکتر پر‌تر و پر‌تر می‌شود تا جایی که یا با تراشیدن ریش و گرفتن ژست روشنفکری و چند نقد تند و تیز آبکی در میان اصلاحطلبان، یا با گذاشتن ریش و حرکات نفاق گونه در میان اصولگریان، راه باز کرده و وارد میدان سیاست رسمی، و حتی مدعی شرکت در انتخابات‌ها در سطح نمایندگی مجلس و بلکه ریاست جمهوری می‌شود.

سیستم گزینش و نظارت نیز از آنجا که دروازه‌بانی جامعی برای ورود افراد به رقابت‌های انتخاباتی و مناصب دولتی ندارد و معمولاً تأیید صلاحیت‌های افراد را بیشتر از منظر امنیتی و عقیدتی مورد توجه قرار می‌دهد و برنامه‌ای برای سنجش سطح مهارت‌ها، سواد و توانایی‌های فکری و ذهنی فرد ندارد، خیلی زود مجوز نشستن این سیاست‌مدار تلگرامی را بر روی صندلی‌های استراتژیک نظام صادر می‌کند.

این چنین است که متأسفانه ساختار موجود مسئولانی را پرورش می‌دهد که سال‌ها در ساختار بوده‌اند، اما جز انجام امور روزمره از پس کار دیگری بر نیامده و در برابر مشکلات و بحران‌ها منفعلانه و غیر عقلانی برخورد می‌کنند؛ چرا که آن‌ها جز تجربیات شخصی، اخبار بولتنی و تحلیل‌های پیش از جلسه‌ای چیزی در دست ندارند و آنقدر در طول روز از جلسه‌ای به جلسه‌ای دیگر در حال طی مسیر هستند که فرصت مطالعه آخرین دستاورد‌های علمی، تجربیات جهانی، تحلیل‌های عمیق جامعه‌شناختی و فرهنگی را پیدا نمی‌کنند و آنقدر هم از طرف اطرافیان فرصت طلب و باری به هر جهت، مورد چاپلوسی قرار گرفته‌اند که حاضر به پذیرش هیچ مشورتی نیز نمی‌باشند!

به نظر می‌رسد بهترین راه حل حذف این افراد از ساختار سیاسی، حزبی شدن نظام انتخابات است. با حزبی شدن سیستم انتخاب افراد و توزیع مسئولیت، دیگر هر شخصی نمی‌تواند تنها با اتکا به خبر خوانی یا ظاهر سازی به مناصب برسد و مجبور است با فعالیت در حزب توانایی خود را برای انتخاب شدن توسط سایر اعضا، نشان دهد. از سوی دیگر حزب نیز برای حفظ آبرو و آینده خود هم که شده است، نخواهد گذاشت هر فردی به عنوان نماینده حزب معرفی و وارد عرصه سیاست شود. در این حالت نخبگان جوان نیز فرصت بیشتری برای پیشرفت خواهند داشت و می‌توانند فراسوی تنگ نظری و خودخواهی قدیمی‌تر‌ها در جریان حزب بنا بر توانایی خود پیشرفت و رشد کنند.

  • تاریخ : ۲۹ام دی ۱۳۹۷

به گزارش جوانان ایرانی، عکس های تلخی از بازی لیگ برتر نوجوانان کشور مخابره شده است. بازی ای که در شهر سقز انجام شد و البته نیمه تمام ماند و هم اکنون ۶ بازیکن تیم میهمان در بیمارستان بستری هستند .چنگیز اسماعیلی سرمربی تیم طلایی پوشان خرم آبادکه به سقز سفر کرده بود در این باره می گوید: پیش از شروع بازی برخی از هواداران تیم مقابل جلوی ما را گرفتند و تهدید کردند. بازی اگر مساوی می شد تیم سقز به دسته پایین تر سقوط می کرد. آنها اسلحه در دست داشتند! خشاب اسلحه را می کشیدند و فشنگ ها را به ما نشان می دادند. به ما گفتند باید بازی را ببازید و گرنه شما را لخت خواهیم کرد. عکس های مربوط به این تهدید را ضبط کردیم و تحویل نیروی انتظامی دادیم. نیروی انتظامی از ما خواست عکس ها را به رسانه ها ندهیم تا پیگیر شوند. این هایی که ما را تهدید کردند سوار موتور بودند.

2

سرمربی تیم طلایی پوشان خرم آباد در پاسخ به این سوال که دقیقا چه اتفاقی در ورزشگاه رخ داده می گوید: بازی اگر مساوی می شد ما در جدول می ماندیم. آنها برای ماندن در جدول بازی ها می بایست بازی را می بردند.در دقیقه ۶۰ – ۷۰ بازی بود که بازی یک بر صفر به سود آنها بود. داور یکی از بازیکنان تیم مقابل را اخراج کرد و ما در صدد حمله برای رسیدن به گل بودیم که به یکباره تماشاگران وارد زمین شدند و بازیکنان ما را کتک زدند. یکی از بازیکنان را با سنگ زدند. بعد از این صدایی آمد اما به نظر من شلیک تیر هوایی بود. البته اینجا مسئولین شهری می گوید تیراندازی در خارج از استادیوم بوده است. آنچه که من حس کردم تیر اندازی داخل استادیوم بود اما تیر به هیچ یک از بازیکنان ما اصابت نکرد. سر یکی از بازیکنان ما شکسته، جمجمه او دچار خونریزی شده و متاسفانه به کما رفته است و از همه هموطنان می خواهم او را دعا کنند. از ۶ بازیکنی که بستری شدند خوشبختانه چهار بازیکن مرخص شدند. یکی از آنها به خرم آباد اعزام شده است و یکی از آنها هم در کما بسر می برد.

سرمربی تیم طلایی پوشان خرم آباد در خصوص اینکه آیا ماموران نیروی انتظامی در استادیوم نبودند که مانع از این اتفاقات تلخ شوند؟ گفت: نه متاسفانه تعداد آنها خیلی کم بود و نمی توانستند جلوی تماشاگران را بگیرند. در یک صحنه من ۴۶ تماشاگر را در کنار زمین دیدم و از آنها عکس گرفتم. خیلی از عکس ها را دارم که اتفاقات تلخ این بازی را نشان می دهد اما نیروی انتظامی از ما خواست که عکس ها را به رسانه ها ندهیم تا پیگیر ماجرا شوند. خیلی روز بد و تلخی بود. فقط از شما می خواهم دعا کنید بازیکنی که هم اکنون در کما بسر می برد از این حالت خارج شود. جمجمه او شکست و دچار خونریزی شده است.

تیراندازی در زمین فوتبال تکذیب شد/ یکی از بازیکنان فریاد می کشد که تیر خورده ام!

اینکه گفته می‌شود چندین نفر از اعضای تیم در بیمارستان بستری هستند، صحت ندارد.

ولی‌الله خسروی، رییس هیأت فوتبال لرستان در خصوص این بازی گفت: در دقیقه ۸۶ و در حالی که تیم میزبان ۱۰ نفره بوده، یکی از بازیکنان تیم طلایی‌پوشان توسط تماشاگری با سنگ زخمی می‌شود که الان در بیمارستان سقز بستری است.

او ادامه داد: پس از آن تماشاگران به داخل زمین آمده و با بازیکنان تیم خرم‌آبادی درگیر شده‌اند اما اینکه گفته می‌شود چندین نفر از اعضای تیم در بیمارستان بستری هستند، صحت ندارد.

خسروی افزود: اعضای تیم طلایی‌پوشان به خرم‌آباد آمده و فقط سرپرست تیم به عنوان همراه در کنار بازیکن مصدوم در بیمارستان مانده است.

رییس هیأت فوتبال لرستان تأکید کرد: سازمان لیگ باید نظارت بیشتری بر ورزشگاه‌ها داشته باشد که اتفاق ناگواری رخ ندهد. ما در خرم‌آباد تمام موارد امنیتی را برای برگزاری دیدارها رعایت می‌کنیم.

هیچ گونه گزارشی مبنی بر اینکه فردی تیر خورده از واحد درمانی سقز گزارش نشده است

همچنین رضا رحمانی، رییس هیات فوتبال استان کردستان اظهار کرد: از سری رقابت‌های فوتبال لیگ نوجوانان کشور، تیم خرم آباد، روز جمعه ۲۹ دی ماه، میهمان هیات فوتبال سقز بود که طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده مقرر شده بود که این دیدار راس ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه آغاز شود.

او با بیان اینکه تیم خرم آباد با ۱۱ بازیکن در این رقابت حضور پیدا کرده بود، عنوان کرد: در طول ۸۰ دقیقه بازی، تیم فوتبال سقز با یک گل از تیم میهمان جلو افتاد، که متاسفانه تیم حریف به دلیل اینکه هیچ‌گونه بازیکن تعویضی نداشت دست به یک کار غیر ورزشی زد.

رییس هیات فوتبال استان کردستان با بیان اینکه تیم خرم آباد قصد حاشیه سازی در بازی را داشت، گفت: در دقیقه ۸۰ بازی یکی از بازیکنان تیم خرم آباد، در کنار داور دوم خود را به روی زمین می‌اندازد و فریاد می‌کشد که تیر خورده‌ام و این موضوع دروغین باعث شد کادر فنی خرم آباد جو بازی را تخریب و بازی را ترک کنند.

رحمانی با بیان اینکه این حاشیه سازی تنها به دلیل این است، که تیم خرم آباد از باخت رهایی پیدا کند، بیان کرد: این مساله، حاشیه‌ای خنده‌دار و دروغین بود و هیچ گونه گزارشی مبنی بر اینکه این فرد تیر خورده است از واحد درمانی سقز گزارش نشده است.

وی با بیان اینکه بلافاصله بعد از این ماجرا، تیم در عرض نیم ساعت راهی شهر خود شد، خاطرنشان کرد: اگر بازیکنی تیر خورده است چرا و چگونه در عرض نیم ساعت از بیمارستان ترخیص شده و به سمت شهر خود حرکت کرده‌اند؟

رحمانی گفت: عکس منتشر شده در فضای مجازی مربوط به آسیب دیدگی یکی از بازیکنان است که در یک حادثه فوتبالی اتفاق افتاده و بیشتر از این ماجرا کذب محسوب می‌شود.

رییس هیات فوتبال کردستان یادآور شد: درباره این حاشیه سازی از سوی هیات فوتبال شکایتی تنظیم و تقدیم فدراسیون فوتبال خواهد شد.اخبار ۲۴ ساعت گذشته جوانان ایرانی را از دست ندهید

_980986

  • تاریخ : ۲۹ام دی ۱۳۹۷

روستای غریبی در بخش دهدز (از توابع شهرستان ایذه) قرار گرفته که این بخش بر اساس سرشماری های گذشته در سال ۱۳۸۵ تعداد ۳۵ هزار نفر جمعیت داشته ‌است.

با آبگیری سد کارون۳، تعداد زیادی از روستاهای شهرستان ایذه در بخش دهدز به زیر آب رفتند؛ بنا به اعلام مسئولان امر، برخی از اهالی خود نسبت به فروش اراضی به خاطر آبگیری اقدام کردند ولی در این میان آوارگی سهم بسیاری از این اهالی بود.

با وجود مهاجرت بخش قابل توجهی از اهالی روستاهای به زیرآب رفته، ولی برخی در روستاهای خود ماندگار شدند؛ این روستاهای باقیمانده نیز با مشکلات زیاد مثل بیکاری، اقتصاد و معیشت ضعیف و به خصوص رانش های بی شمار زمین دست و پنجه نرم می کنند.

روستای غریبی اما بیش از هر روستای دیگری در خطر غرق شدن قرار دارد و ترک های بسیاری نیز بر خانه های اهالی این روستا نقش بسته است.

ستاد بحران استان خوزستان بارها مسئله این روستا را در جلسات خود طرح و بهترین و کارشناسی ترین راهکار را جابجایی این روستا عنوان کرده اما تاکنون خبری از جابجایی روستا نیست و خطر همچنان بیخ گوش اهالی است.

خط کش برای جابجایی روستا

یکی از اهالی روستای میراحمد غریبی با اشاره به اینکه این روستا بالغ بر ۱۳۷ خانوار و حدود ۱۰۰ خانه دارد، می گوید: مسئولان میان خانه های این روستا خط کش گذاشته و قصد جابجایی تنها ۴۰ خانه را دارند؛ این تبعیض برای تملک خانه ها درست نیست وقتی خانه ای که برای جابجایی درنظر گرفته شده کمتر از۲۰ متر با ما فاصله دارد آیا خطری که آنها را تهدید می کند برای ما خطر نیست؟

داریوش غریبی گلایه می کند: وقتی از مسئولان تبعیض نکردن در این زمینه را درخواست می کنیم به ما می گویند «جلوی ماشین ضربه خورده، نمی شود عقب آن را هم تعمیر کرد» این منطق اصلا صحیح نیست.

این فرد ساکن در روستای میراحمد غریبی با اشاره به اینکه حتی تیر برق آن منزلی که برای جابجایی مدنظر مسئولان نیست هم خمیده شده و وضعیت بسیار روشن است، می‌گوید: زمین از سال ها قبل شروع به رانش کرد که تعدادی از اهالی به اراضی همجوار مهاجرت کردند ولی خیلی ها در روستاهای خود باقی ماندند.

غریبی یادآور می شود: از دوره هشتم مجلس هم پیگیر این مسئله بودند و حتی اراضی کشاورزی را به قیمت های بسیار ناچیز خریداری کردند؛ مثلا پول یک کیلو برنج را بابت هر ۱۰ متر زمین شالیزار به ما دادند.

وی در آخر با گلایه از اینکه یک طرف خطر رانش و یک طرف خطر ریزش داریم، می گوید: همه ما یک روستا با یک کد و دهیاری هستیم؛ مسئولان تمام زندگی ما را گرفتند و حالا فقط مسکن ما باقی مانده است.

روستایی در معرض رانش زمین و غرق شدن

آخرین وضعیت روستا

فرماندار شهرستان ایذه اظهار می کند: روستای غریبی ها ۵۰ خانوار و حدود ۱۵۰ نفر جمعیت دارد؛ با توجه به اینکه روستا در شیب و در دامنه کوه قرار گرفته بافت زمین به صورت رسی است.

مصطفی سمالی با اشاره به اینکه روستا پایین دست آب هست و قطعا آب در بدنه کوه نفوذ می کند، ادامه می دهد: منازل اهالی این روستا بعد از آبگیری سد کارون سه ترک برداشته و احتمال رانش به سمت رودخانه نیز وجود دارد.

وی با اشاره به امتناع برخی از اهالی برای جابجایی تصریح می کند: قطعه زمینی با مساحتی بیش از ۱۰ هکتار در همجوار این روستا از منابع طبیعی گرفتیم که کار مطالعاتی آن انجام شده و هیئت زمین شناسی نیز از هفته گذشته در منطقه حضور دارند.

فرماندار شهرستان ایذه با اینکه این روستا از شهر ایذه۷۰ کیلومتر و از دهدز نیز ۱۸ کیلومتر فاصله دارد، خبر می دهد: جلسات ستاد بحران استانداری برگزار شده و بنیاد مسکن استان به پیگیری جابجایی این روستا مؤظف شده است.

سمالی با اشاره به بارندگی های شدید روزهای گذشته ادامه می دهد: آن خانواده هایی که در تهدید مستقیم بودند ( پنج خانوار) را جابجا و به روستای همجوار منتقل کردیم؛ چادر و پوشاک هم در اختیارشان قرار گرفته شد.

وی با اشاره به استقرار یگان های امدادی، هلال احمر و نیروی انتظامی بیان می کند: جاده منتهی به روستا مسدود شده بود که بازگشایی آن انجام و همچنین ضمن تقویت اورژانس ۱۱۵ در منطقه، یک دستگاه لودر هم استقرار یافت.

فرماندار شهرستان ایذه در پایان در واکنش به اینکه خانه ها باید رایگان در اختیار اهالی قرار بگیرند، می گوید: اینکه خانه ها رایگان ساخته می شود یا خیر باید از سوی بنیاد مسکن برنامه ریزی و اعلام شود؛ در این میان کارهای بنیاد مسکن در سطح استان به صورت کامل انجام شده است.

روستایی در معرض رانش زمین و غرق شدن

جابجایی با پرداخت وام

مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان نیز می گوید: طرح جابجایی این روستا به مشاور ارائه شده تا روز یکشنبه هفته آینده مصوب و بعد از کارگروه تصویب نیز ارجاع خواهد شد.

مسعود انصاریان با اشاره به اینکه زمین تعیین شده برای جابجایی روستا ۱۵ هکتار مساحت دارد، می افزاید: بعد از تصویب طرح باید اعتبار لازم به منظور تسطیح و آماده سازی را در اختیار قرار دهند.

وی در خصوص نحوه جابجایی روستا نیز بیان می کند: وام ساخت مسکن روستایی در اختیار اهالی قرار می دهیم که برای هر واحد ۲۵ میلیون تومان با کارمزد چهار درصد تعیین شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان با اشاره به اینکه بنیاد برای ساخت مسکن روستایی روی نقشه مکان و ساخت آن هم نظارت دارد، عنوان می کند: همکاری لازم برای ساخت مسکن در مکان جدید بر اساس حدود اختیارات و وظایف بنیاد مسکن در دستور کار قرار می گیرد.

انصاریان در واکنش به اینکه چرا منازل مسکونی جدید به صورت رایگان برای اهالی روستایی که هیچ منبع درآمدی ندارند، ساخته نمی شود، می گوید: مسئولان ذی‌ربط کشوری و استانی باید برای رایگان بودن ساخت مسکن های درنظر گرفته شده اعتبار تعیین کنند ولی به هر حال حتی با اعطای وام هم جابجایی روستا هزینه سنگینی برای استان دارد.

وی در پایان یادآور می شود: در کنار ساخت منازل با پرداخت وام، مسئولان باید زیرساخت های دیگر هم مهیا کنند که از آن جمله می توان به آب، برق، گاز، تلفن و اشاره کرد که میلیاردها هزینه دارد.

روستایی در معرض رانش زمین و غرق شدن

نامه نگاری برای روستا به رئیس جمهور

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار می کند: تاکنون به استان خوزستان خوزستان به خصوص ایذه و باغملک ظلم های زیادی روا شده است.

هدایت الله خادمی ادامه می دهد: بعد از احداث و آبگیری سد کارون سه و چهار بسیاری از روستاهای منطقه زیرآب رفت؛ مردم کشاورز و دامدار بودند ولی آبگیری کارون۳ منجر به تلف شدن دام ها و به زیرآب رفتن اراضی بسیاری شد.

وی گلایه می کند: برخی از اهالی کوچ کرده، با فقر و بدبختی خانه های بلوکی زده و روزگار می گذرانند؛ ولی در این میان ارتباط جاده ای تعدادی از روستاها هم قطع شده است.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی یادآور می شود: ده ها روستا داریم که بعد از آبگیری سد کارون سه با دنیای خارج ارتباطی ندارند؛ شناوری که برای آنها گذاشته اند شاید روزی یک بار تردد داشته باشد و اگر کسی عصر سکته کرد و یا زنی بخواهد زایمان کند هم باید باید تا فردا منتظر باشد.

خادمی خبر می دهد: وضعیت خطر غرق شدن چند روستا مثل میراحمد غریبی و خدابخشی از همان قدیم مشخص بود؛ بنابراین حدود یک سال پیش به رئیس جمهور نامه نوشتم که آبگیری غلط و عجولانه سد کارون سه در کنار پیش بینی های غلط تراز آب برای این سد منجر به غرق شدن روستاهای بسیاری شده و مابقی هم در حال غرق شدن هستند.

وی در خصوص ارائه تسهیلات برای ساخت مسکن جدید به اهالی می گوید: مردم آنجا اکثرا نیازمند و مستمری بگیر کمیته امداد و بهزیستی هستند و حتی توان کوچ هم ندارند؛ یک سال پیش همه خانه ها ترک خورده و زندگی در این خانه ها بسیار سخت است.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رانش زمین شکاف های چند سانتی طولی و عرضی در منازل این روستا ایجاد کرده می گوید: در نامه به رئیس جمهور قید کردم که این روستا غرق می شود و تعداد خانوارهای آن هم فقط ۵۰ خانوار است.

خادمی با انتقاد از پرداخت وام برای ساخت منازل این روستا می گوید: اینکه بخواهند وام با هر چند درصد کمی سود بدهند اصلا جایز نیست چون مردم درآمدی برای بازپرداخت ندارند و لابد بعد از ناتوانی در بازپرداخت اقساط باید در زندان بخوابند؛ بنابراین باید به خاطر ناتوانی منتظر باشند تا غرق شوند.

وی ادامه می دهد: هفته قبل اعلام کردم که با بارش احتمالا این کوه ریزش می کند چون کاملا واضح بود، حالا اگر مسئولان نمی بینند شاید سرشان جای دیگری گرم است چون این پیش بینی به کمترین تخصص و علمی نیاز ندارد.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اعطای وام از سوی بنیاد مسکن اصلا صحیح نیست، تأکید می کند: دولت باید زمین را تسطیح و امکانات اولیه را با خانه های ساخته شده به اهالی تحویل دهند؛ هرچند مردم هم انتظار خانه های آن چنانی ندارند و به خانه های ساده روستایی نیز رضایت دارند.

خادمی در پایان گلایه می کند: نفت را که بردند، آب هم که دارند می برند اگر روستاها را نیز از جا درآورده و ببرند این نگرانی ما هم حل می شود.

با آبگیری سد کارون سه مردم بسیاری مهاجرت و در بلاتکلیفی قرار گرفتند؛ اراضی که روزی متعلق به مردم بوده امروز زیرآب رفته و این مردم هیچ نقشی در خطر آبگرفتگی و غرق شدن روستاها ندارند؛ بنابراین اعطای وام به این مردم که به لحاظ مالی وضع چندانی مناسبی هم به علت از دست رفتن شغلشان دارند، اجحاف مضاعف به شمار می رود.اخبار ۲۴ ساعت گذشته جوانان ایرانی را از دست ندهید

 

  • تاریخ : ۲۹ام دی ۱۳۹۷

در پی انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر اینکه سرعت بالای خودرو‌های کاروان همراه محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور، سبب واژگونی یک پراید در محور رودبار جنوب شد، پلیس راه جنوب کرمان بر‌اساس شواهد موجود و نظر کارشناسان، این اخبار را تکذیب کرد.

براساس نظر کارشناسان قرارگاه پلیس راه جنوب کرمان، علت حادثه واژگونی خودروی پراید ناتوانی راننده در کنترل خودرو بوده است.

فرمانده قرارگاه پلیس راه جنوب استان کرمان در این باره اظهار داشت: بی‌احتیاطی راننده و ناتوانی وی در کنترل خودروی پراید سبب تصادف منجر به فوت محور جیرفت ـ. رودبار جنوب شد.

سرهنگ دادمولا آبکار به انتشار شایعاتی درباره علت تصادف منجر به فوت مسیر رودبار جنوب اشاره کرد و افزود: در این شایعه ادعا شده که کاروان خودرو‌های همراه محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری سبب بروز این تصادف شده‌اند، اما بر‌اساس شواهد موجود و نظر کارشناسان، این ادعا را رد می‌کنیم.

وی علت سانحه را ناتوانی راننده در کنترل خودرو اعلام کرد و گفت: بر‌اساس کروکی پلیس راه خودروی سانحه دیده در خط کندروی جاده درحال حرکت بوده و به نظر می‌رسد هنگام رسیدن به پیچ به دلیل عدم توجه کافی به جلو قادر به کنترل و تغییر مسیر به موقع خودرو نبوده است.

همزمان با سفر معاون رئیس جمهور به جنوب کرمان، یک خودروی پراید در منطقه بهادرآباد شهرستان رودبار، در ساعت ۱۱:۳۵ دقیقه دچار واژگونی شد که پلیس راه در ساعت ۱۱:۴۰ دقیقه در محل حاضر و کروکی حادثه و گزارش خود را ثبت کرد. متاسفانه در این سانحه ۲ نفر کشته و راننده خودرو نیز مجروح شده است.اخبار ۲۴ ساعت گذشته جوانان ایرانی را از دست ندهید

9291921_552

9291922_871

  • تاریخ : ۲۵ام دی ۱۳۹۷

جوان آ‌نلاین: رئیس کل بانک مرکزی با ترخیص خودروهای وارداتی که دارای قبض انبار هستند، مخالفت کرده و گفته است دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرکات از این تاریخ به بعد را نخواهد داد.

به گزارش مهر، واردات بدون انتقال ارز موجب می شود منشا تامین ارز جهت واردات خودرو مشخص نباشد و این در حالی است که طی ماههای گذشته بانک مرکزی تمام تلاش خود را مصروف آن کرده که با حاکم کردن نظم بر بازار ارز، حساب دخل و خرج ارزی کشور را بدست بگیرد. اما مصوبه اخیر هیات وزیران که اجازه می دهد خودروهای وارداتی بدون انتقال ارز وارد کشور شوند، بهانه تازه ای برای بی نظمی در بازار ارز خواهد بود.  

 هیات وزیران در مصوبه ای که ۱۶ دی ماه برای ترخیص ۱۳ هزار دستگاه خودروی دپو شده در گمرکات داشت، در بند یک آن، اجازه ثبت سفارش بدون انتقال ارز این خودروهای وارداتی را داده بود.

در بند یک این مصوبه آمده بود: ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی می باشند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشا ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع می باشد. همچنین کلیه ثبت سفارشات قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می شود.  

موضع تازه عبدالناصر همتی در مخالفت با واردات خودروهای مذکور بدون انتقال ارز در حالی است که طی روزهای گذشته همگان انتظار داشتند وزارت صنعت هرچه زودتر با ابلاغ آیین نامه موضوع بند ۷ مصوبه هیات وزیران به گمرک، زمینه ترخیص ۱۳ هزار خودروی وارداتی دپو شده در گمرکات را فراهم کند.  

به نظر می رسد با مخالفت رئیس کل بانک مرکزی،  اجرای این مصوبه عملا متوقف خواهد شد.  

  • تاریخ : ۲۵ام دی ۱۳۹۷

فیلم “استن و اولی” یک فیلم زندگینامه‌ای ساخته شده در سبک کمدی – درام به کارگردانی “یون اس بیرد” است. فیلمنامه “استن و اولی” را “جف پوپ” نوشته است. این فیلمنامه در واقع براساس زندگی “استن لورل” و “الیور هاردی” زوج معروف کمدین نوشته شده است. در فیلم “استن و اولی” “استیو کوگان” بازیگر انگلیسی در نقش استن لورل و “جان سی ریلی” بازیگر آمریکایی در نقش الیور هاردی بازی کرده‌اند.

 در هفتادوششمین مراسم جوایز گلدن گلوب در ‌ماه ژانویه۲۰۱۹ “جان سی ریلی” در رشته بهترین بازیگر فیلم‌های کمدی و موزیکال به‌خاطر نقش‌آفرینی در فیلم “استن و اولی نامزد دریافت جایزه شده بود. این فیلم محصول مشترک انگلیس، کانادا و آمریکاست و در ۲۸دسامبر۲۰۱۸ و ۱۱ژانویه۲۰۱۹ به‌ترتیب در آمریکا و بریتانیا اکران شده است.

اسکای‌نیوز با “استیو کوگان” و “جان سی ریلی” بازیگران و “یون اس بیرد” کارگردان “استن و اولی” درباره فیلم زندگینامه‌ای صحبت کرده است. در این گفت‌وگو همچنین به سال‌های پایانی عمر کاری این ۲بازیگر که بیش از ۲دهه به همراه یکدیگر در تعداد زیادی از فیلم‌های کمدی ایفای نقش کرده بودند، اشاره شده است. استیو کوگان درباره حضور موفق زوج “استن لورل و الیور هاردی” در تعداد زیادی از فیلم‌های کمدی کوتاه و بلند می‌گوید: اگر این ۲کمدین نمی‌توانستند با هم کنار بیایند و همکاری صحیحی در زمینه بازیگری با یکدیگر داشته باشند، هیچ‌گاه فیلم‌های آنها موفقیت‌آمیز از آب در نمی‌آمد.

کوگان در ادامه می‌افزاید: هنگام بازی در یک فیلم گوش دادن به زوج بازیگر مقابل خود خیلی اهمیت دارد. من این مسئله را به خوبی می‌فهمم چرا که با افرادی کار کرده‌ام که با عدم‌هماهنگی با شما تمام دیالوگ‌هایتان را زیر پایشان می‌گذارند و لگدکوب می‌کنند. آنها بدون توجه به شما تنها به فکر خود هستند یا به‌اصطلاح “تنها زمین خود را شخم می‌زنند”.

جان سی ریلی نیز در این زمینه می‌گوید: من با بازیگران زیادی به‌عنوان یک زوج سینمایی کار کرده‌ام، بنابراین این مسئله را درک می‌کنم که شما باید هنگام بازی با یک فرد دیگر بتوانید به موقع به او انرژی منتقل کنید و از او نیز نیرو و انرژی بگیرید. باید بدانید چه موقعی آلفا باشید (یعنی بدانید چه موقع در نقش اصلی باید ظاهر شوید) و چه موقع بتا (ایفاگر نقش فرعی) باشید.

کوگان درباره فیلم می‌گوید: فیلم “استن و اولی” باید ۲ باور مختلف را در مخاطب القا کند. شما در واقع باید ۲کار انجام دهید؛ باید به‌نحوی باورپذیر به مخاطبان نشان دهید که لورل و هاردی در زندگی خود چگونه بودند و سپس شما وظیفه دارید بر نقاطی از زندگی آنها که مخاطبان کمتر با آن آشنایی دارند یا سایه روشن‌های زندگی آنها نور بتابانید.

یون‌اس بیرد، کارگردان فیلم نیز توضیح داد: درست به همین دلیل بود که این دو وظیفه بر دوش ما بود. ما در فیلم به داستان زندگی این دو مرد در پایان دوران کاری‌شان پرداختیم. حال آنکه می‌توانستیم کاری ساده‌تر انجام داده و آنها را در دوران اوج خود نشان دهیم.

بیرد می‌افزاید: “استن لورل و الیور هاردی” در سال‌های پایانی دوران کاری‌شان از سلامت جسمانی برخوردار نبودند، آنها دغدغه‌های مالی زیادی داشتند و ستاره‌شان افول کرده بود. آنها دیگر مانند سابق مشهور و دوست داشتنی نبودند. اینها بخش‌هایی از زندگی آنهاست که ناگفته مانده یا تا به امروز کمتر به آن پرداخته شده است. اخبار ۲۴ ساعت گذشته جوانان ایرانی را از دست ندهید

 

  • تاریخ : ۲۵ام دی ۱۳۹۷

به گزارش جوانان ایرانی، حمید داوود‌آبادی، نویسنده دفاع مقدس در صفحه شخصی خود در اینستاگرام عکس زیر را منتشر کرد و نوشت: «دو دوست، یک پرواز، یک بازگشت
با هم رفیق بودند. خیلی.
همیشه باهم بودند.
ابراهیم بی سیمچی بود و علی رضا هم کنارش.
خیلی باهم رفیق بودند.
آن قدر که بین بچه‌ها معروف شده بودند و انگشت نما!

آن روز، آخرین روز‌های خرداد ماه داغ خوزستان بود.
عراق به منطقه فکه حمله کرده بود و ما برای مقابله با آن رفته بودیم.
آن روز، ابراهیم و علی رضا کنار هم نشسته بودند و در حال و هوای خود.

تا متوجه شدم، دوربین را از جیب درآوردم.
تا خواستند عکس العمل نشان دهند، عکس گرفتم.
خندیدم و به شوخی و جدی! گفتم:
– چه رفقای باحالی … این عکس رو ازتون گرفتم که ان شاءالله بزنم روی حجله شهادت هر دوتون!
و آن‌ها فقط خندیدند.

چند ماه بعد، دی ماه ۱۳۶۵، در سرمای استخوان سوز شلمچه، اولین شب‌های قدر عملیات کربلای ۵، “ابراهیم احمدی نژاد” و “علی رضا حیدرنژاد”، از بس که با هم رفیق بودند و دوست جدا ناشدنی، در نبرد سخت با تانک‌های دشمن به شهادت رسیدند و … پیکر مطهر هر دوی شان کنار هم بر خاک شلمچه ماند تا این که تیر ماه ۱۳۷۴ جسم استخوانی علیرضا برای خانواده بازامد، ولی همچنان از ابراهیم خبری نیست.
حمید داودآبادی

شهید مفقودالجسد “ابراهیم احمدی‌نژاد” متولد: ۱۳۴۶/۱۱/۱ شهادت: جمعه ۱۳۶۵/۱۰/۲۶ عملیات کربلای ۵ در شلمچه. یادبود: بهشت‌زهرا (س) قطعه‌ی ۲۹ ردیف ۶۱ شماره‌ی ۱۵

شهید “علی‌رضا حیدری‌نژاد” متولد: ۱۳۴۶/۱/۱ شهادت: پنج‌شنبه ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ عملیات کربلای ۵ در شلمچه. خاک‌سپاری: دوشنبه ۱۳۷۴/۵/۲ مزار: بهشت‌زهرا (س) قطعه‌ی ۵۳ ردیف ۱ شماره‌ی ۱۲۰»

 

دو دوست، یک پرواز، یک بازگشت