جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۱۶ام شهریور ۱۳۹۷


بررسی دستاورد‌های سیاست خارجه بن سلمان و به وجود آمدن جنگ‌ها و بحران‌ها در منطقه نشان از بی تجربگی و استبداد وی در تصمیم گیری در کنار تمایلات جنگ طلبانه اش دارد.