جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۸ام شهریور ۱۳۹۷


بازار کاغذ با اینکه همچنان حال خوشی ندارد، اما به گ�ته متولیان بازار دلخوش است که می‌گویند با معر�ی واردکنندگان برای تخصیص و تامین ارز و واردات آن، به زودی بار دیگر روی آرامش می‌بیند.