جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۲۶ام تیر ۱۳۹۷


مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: ۱۷ درصد مساحت شهرهای این استان در ۱۱۷ محله از ۳۱ شهر با ۹ هزار و ۲۰۲ هکتار مساحت و یک میلیون و ۷۱۷ هزار و ۸۸۸ نفر جمعیت بافت ناکارآمد و نیازمند بازآفرینی است.