جوانان ایرانی

 • تاریخ : ۳ام مرداد ۱۳۹۷


 • زن قدرتمند

  ۶ راه عالی برای تبدیل شدن به یک زن قدرتمند !

  زن قدرتمند و زن قوی ؛ من به زنان قوی اعتقاد دارم.به زنی که میتواند برای خود ایستادگی کند،ا…

  ۱ ساعت قبل

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر


 • زن قدرتمند

  ۶ راه عالی برای تبدیل شدن به یک زن قدرتمند !

  زن قدرتمند و زن قوی ؛ من به زنان قوی اعتقاد دارم.به زنی که میتواند برای خود ایستادگی کند،ا…

  ۱ ساعت قبل


 • انظباط فردی

  ۱۰ روش قدرتمند برای حفظ نظم و انضباط فردی

  نظم و انظباط فردی ؛ ممکن است سخت باشد که باور کنید مثلا ساعت شش یا هفت صبح به ورزش بروید و…

  ۱ روز قبل


 • رشد شخصی

  ۵ روش رشد شخصی که کسب و کار شما را قویتر میکند؟!

  رشد شخصی ؛ کارآفرین بودن بیشتر از کاری است که شما شروع میکنید. افراد از ایده پشت سر کسب و …

  ۱ روز قبل

مطالب بیشتر از این نویسنده صادق امیدی


 • زن قدرتمند

  ۶ راه عالی برای تبدیل شدن به یک زن قدرتمند !

  زن قدرتمند و زن قوی ؛ من به زنان قوی اعتقاد دارم.به زنی که میتواند برای خود ایستادگی کند،ا…

  ۱ ساعت قبل


 • رشد شخصی

  ۵ روش رشد شخصی که کسب و کار شما را قویتر میکند؟!

  رشد شخصی ؛ کارآفرین بودن بیشتر از کاری است که شما شروع میکنید. افراد از ایده پشت سر کسب و …

  ۱ روز قبل


 • متقاعد کردن افراد

  آموزش متقاعد کردن ؛ ۱۵ راز افرادی که متقاعد کردن را خوب بلدند!

  متقاعد کردن ؛ مهم نیست شما در شغلی و یا مقامی و یا در ارتباطی هستید که میخواهید دیگران را …

  ۶ روز قبل

بارگذاری بیشتر در رشد فردی