جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۲۲ام تیر ۱۳۹۷


همه دستگاه‌های مدعی سوءاستفاده از کارت بازرگانی در اعطای رانت ارز ۴‌هزار و ۲۰۰ تومانی دخیل هستند. به گزارش «جوان» این فحوای کلی توضیحات اتاق بازرگانی درباره نقش دستگاه‌های دولتی در نحوه صدور کارت بازرگانی و اعطای ارز‌های ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی است.