جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۲۱ام دی ۱۳۹۷

حوادث جوانان ایرانی: مقامات مکزیک بقایای اجساد سوخته ۲۱ نفر را در ایالت «تامولیپاس» (Tamaulipas) واقع در مرز این کشور با آمریکا پیدا کردند.