جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۱۲ام تیر ۱۳۹۷


غفلت دنباله‌دار مقامات ارشد ورزش شرایط را بغرنج‌تر از همیشه کرده تا جایی که در پنج وزن نخست قهرمانی جهان احتمال رویارویی آزادکاران ایران با رقبای رژیم اشغالگر وجود دارد.