جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۱۶ام تیر ۱۳۹۷


نشانه‌ها و گفتار‌های مردان اقتصادی نشان می‌دهد بعد از تهدید جدی مجلس و مطالبه مردم در جهت حل مشکلات اقتصادی اکنون به فکر افتاده‌اند و راهکار‌های جدی‌تر و عملی‌تری را بر اساس داشته‌ها و توانمندی‌ها و قدرتی که در حیطه فعالیت خود دارند، ارائه می‌دهند.