جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۱۱ام تیر ۱۳۹۷


صف‌بندی صریح نظام سلطه علیه ایران اسلامی در ماه‌های اخیر تردیدی باقی نگذاشته که انقلاب اسلامی در مواجهه با قدرت‌های سلطه به حساس‌ترین فراز تاریخ خود رسیده است و دیگر همچون دهه‌های گذشته از توهم دشمنی استکبار سخنی در میان نیست