جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۲۱ام مهر ۱۳۹۷


رئیس اتحادیه اوراسیایی علوم ورزشی با بیان اینکه ورزش زبان مشترکی برای پیوند ملت ها، صلح و دوستی است، گفت: ورزش ابزار قدرتمندی برای توسعه ارتباطات کشورهاست و از این رو باید از دیپلماسی ورزشی برای گسترش روابط کشورها و توسعه صلح و دوستی استفاده کرد.