جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۳۰ام شهریور ۱۳۹۷


گرایش جوانان به ورزش بدنسازی، باعث شده عده ای سودجو به دنبال کسب درآمد بیشتر از طریق فروش مکمل های تقلبی و قاچاق در این قبیل مکان های ورزشی باشند.