جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۱۲ام مرداد ۱۳۹۷


✅ تركمنچاي محصول اعتماد ما به انگلستان است
✅ پيام انقلاب مشروطه اين است كه فضاي دوقطبي انقلاب را به انحراف مي‌كشد