جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۲۲ام تیر ۱۳۹۷


گفته می‌شود جمعیت کشور به روند افزایشی خود حداقل تا سی و چند سال آینده ادامه می‌دهد و طی سه دهه آینده جمعیت کشور به ۱۰۰ میلیون نفر می‌رسد.