جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۱ام آبان ۱۳۹۷


در اینکه فوتبال باشگاهی ایران بدهی روی بدهی بالا می‌آورد هیچ حرفی نیست، اما جالب اینجاست که هر وقت بحث کمک به این فوتبال مثلاً حرفه‌ای، آن هم از جانب دولت پیش می‌آید بلافاصله یک بدهی جدید رو می‌شود!