جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۱۶ام مهر ۱۳۹۷


آن جمع چند ده‌هزار نفری که در سکوت کامل در ورزشگاه آزادی به بیانات رهبری گوش می‌دادند، آن جمع ۷۰۰ هزارنفری در سراسر کشور که از طریق ویدئو کنفرانس در سخنرانی، ولی فقیه حضور داشتند و آن میلیون‌ها نفری که پای تلویزیون دلشان در آزادی حضور داشت، پای این شکست دادن تحریم‌ها ایستاده‌اند