جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۲۳ام مهر ۱۳۹۷


مالکان پروژه‌های ساختمانی که قصد پیش‌فروش واحد‌های خود را دارند به پیوست پروانه ساختمانی، یک برگه شناسنامه فنی ساختمان دریافت می‌کنند. اخذ این برگه «شناسنامه فنی ساختمان» از سوی سازنده‌ها از شهرداری تهران کاملاً اختیاری اعلام شده است