جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۱۷ام آبان ۱۳۹۷


بعد از چند دهه که تابعیت ایرانی مادر هیچ‌گونه تأثیری چه از نظر سیستم خاک و چه از نظر سیستم خون، روی تابعیت فرزند ان نداشت، سرانجام گامی مثبت در این زمینه برداشته شد تا قانون برای رفع دغدغه هزاران مادر ایرانی اصلاح شود.