جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۳۱ام شهریور ۱۳۹۷


استان ادلب و پاکسازی تروریست‌های القاعده قبل از اینکه یک نقطه پایانی در بحران سوریه باشد، یک مرحله راهبردی برای روس‌هاست، چراکه به لحاظ نظامی، پیچیده‌تر از حلب شرقی و یا مناطق جنوبی سوریه نیست و هیاهوی مسائل انسانی نیز یک ابزار و مانع‌تراشی برای ممانعت و یا تأخیر در عملیات ادلب است