جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۱۷ام تیر ۱۳۹۷


«عملیات مکه» در حال سپری کردن آخرین روز‌های تهیه و تولیدش است. هر چند قرار اولیه و اعلام شدن برای تولید آن زودتر از این تاریخ بود، اما اضافه شدن موضوعات دیگر باعث وسیع‌تر شدن و دربرگرفتن گستره مسائل متنوع و زیادتر گردید