جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۱۰ام آبان ۱۳۹۷


انجام ۵۰۳ پروژه با اعتبار بیش‌از ۲۰ میلیارد تومان، برپایی ۲۶ بیمارستان صحرایی، ۲۸ بیمارستان ثابت و تخصصی و اعزام یک‌هزار و ۱۰۲ تیم بهداشتی از جمله اقدامات در حال اجرای سپاه بیت‌المقدس کردستان است