جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۱۸ام تیر ۱۳۹۷


اخیراً در یک بررسی روشمند و پیمایشی، که روی تعدادی از والدین صورت گرفت، ابتدا مهمترین مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۷‌ساله مورد شناسایی قرار گرفت. پس از آن سهم و نقش عوامل درون خانوادگی در پدید آیی و ظهور و بروز آن مشکلات بررسی شد.