جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۲۱ام دی ۱۳۹۷

جوانان ایرانی: در خلیج فارس جزایر متعددی وجود دارد که یکی از آنها در استان هرمزگان ،جزیره کوچک هرمز بوده که ساحلی بسیار خاص دارد. وجود مواد معدنی در خاک ها رنگ هایی متفاوت و به ویژه سرخ در این ساحل پدید آورده است.اخبار ۲۴ ساعت گذشته جوانان ایرانی را از دست ندهید


ساحل در خلیج فارس به رنگ خون درآمد

ساحل در خلیج فارس به رنگ خون درآمد
آیا این خبر مفید بود؟