جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۱۷ام آبان ۱۳۹۷

جوانان ایرانی: “ویکونا” یکی از زیباترین چهارپایان در صحرای آتاکاما است. رنگ پوستش با طبیعت گرم کویر همخوانی جالبی دارد و برای همین سوژه‌ی بسیار خوبی برای عکاسان است.در این جنگ هرگونه حرکتی برای پیروزی انجام می‌دهند. “ویکونا” تن هم نوع خود را گاز می‌گیرد.

resized_956677_719


resized_956681_955