جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۱۹ام آبان ۱۳۹۷


کوتاه آمدن دونالد ترامپ از ادعای صفر کردن نفت صادراتی ایران و ارائه معافیت به هشت کشور که در پرتو ترس از افزایش قیمت نفت از یک سو و درگیر شدن بیشتر با متحدان اروپایی و آسیایی و چین و روسیه از سوی دیگر، کار را به جایی رسانده است که خود کارشناسان و رسانه‌های غربی از توان ایران برای پشت سر گذاشتن تحریم‌های نفتی امریکا خبر بدهند.