جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۲۴ام آبان ۱۳۹۷

مترجم: علی طالبی
عصب‌شناسان یک گام به شناختن فهرست کامل انواع سلول‌هایی که در مغز وجود دارند نزدیک‌تر شده‌اند. در جامع‌ترین مطالعه در نوع خود تا به امروز، محققان سلول‌های پوسته مغز، یعنی خارجی‌ترین سطح و مرکز شناختی مغز را رده‌بندی کردند. رده‌بندی در ۱۳۳ «نوع سلول» متفاوت بر اساس ژن‌هایی که سلول‌ها سوئیچ می‌کنند انجام شد.

این طبقه‌بندی که نتیجه ۱۵ سال کار در مؤسسه آلن بود، انواع نادری از سلول‌های مغزی را آشکار ساخت و زمینه‌ای برای آشکار کردن کارکرد‌های جدید دو تا از آن گونه نادر عصب را فراهم ساخت. این تحقیق اطلاعات سلول به سلول خود را از بخش‌های پوسته مغز موش به دست آورد که در بینایی و حرکت درگیر هستند.

«این تحقیق با اختلاف زیاد جامع‌ترین و دقیق‌ترین تحلیل پیرامون تمام بخش‌های کورتکس در هر گونه‌ای است. ما اینک می‌توانیم بگوییم که قواعد توزیع برای اجزایش را می‌دانیم.»

دکتر هونگ‌کوی در این باره گفت: با تمام اطلاعاتی که اکنون در دست داریم، می‌توانیم به سمت شناختن اصول جدیدی در مورد اینکه مغز چگونه سازمان‌یافته است و در نهایت اینکه چگونه کار می‌کند، حرکت کنیم.
تشریح ژن راهی بسیار مؤثر برای شناخت انواع سلول‌هاست و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که تلاش‌های محققان بر آن متمرکز بوده است. تحقیق در مورد قشر حرکتی نخستین گام در انواع متفاوت طبقه‌بندی سلول‌هاست؛ جایی که اطلاعات مربوط به تشریح ژن، اطلاعات ساختاری و اندازه‌گیری‌های فعالیت عصبی، در کنار هم قرار می‌گیرند تا بتوان در مورد کارکرد انواع مشخص سلول‌های مغز اظهارنظر کرد.

بررسی دقیق ۲۴۰۰ سلول به منظور شناخت مغز

پوسته مغز پستانداران از نظر کنترل کردن کارکرد شناختی، اصلی‌ترین ناحیه مغز محسوب می‌شود و در مقایسه با اغلب دیگر پستانداران در انسان‌ها بسیار بزرگ‌تر است. بسیاری از محققان معتقدند که شناخت ساختار تشکیل‌دهنده این ناحیه پیچیده، اما بر اساس قاعده مرتب شده به ما کمک خواهد کرد تا درک کنیم چه چیز مغز پستانداران را ویژه می‌سازد یا چه چیز مغز ما را به شکل انحصاری انسانی می‌سازد. محققان در حال آزمایش هستند تا «فهرست اجزا»‌ی بقیه پوسته مغز موش را نیز تعریف کنند. اگرچه آن‌ها انتظار دارند بسیاری از قواعد سازماندهی که در این تحقیق شناسایی کرده‌اند در مورد تمامی ناحیه صادق باشد و دانشی که از پوسته مغز موش حاصل شده است، اساس شناخت پوسته مغز انسان از طریق مطالعات مقایسه‌ای را شکل می‌دهد.
محققان معتقدند: «زمانی که ما نه تنها انواع سلول‌هایی را که افراد پیش‌تر شناسایی کرده‌اند می‌بینیم، بلکه شماری از سلول‌های جدیدی که در اطلاعات ظاهر شده‌اند در نظر می‌گیریم، برای ما بسیار هیجان‌انگیز است.» مثل این می‌ماند که ما بتوانیم تمامی قطعات پازل را کنار هم بگذاریم و ناگهان تمام تصویر را ببینیم.
منبع:ساینس دیلی