جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۱۸ام آبان ۱۳۹۷


انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا روز سه شنبه ۶ نوامبر برگزار می‌شود و تمام ۴۳۶ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی از ۱۰۰ کرسی مجلس سنای این کشور به رأی گذاشته می‌شوند