جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۵ام آبان ۱۳۹۷


کار‌های ساده انجام می‌دادم تا حس بهتری نسبت به طبیعت و محیط زیست و حفظ آن داشته باشم. این تجربه‌ها منجر به یک دوستی عمیق با طبیعت شد