جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۲۷ام تیر ۱۳۹۷


چه عقب مانده اند جماعتی که هنوز فروغ واقعی را در مجموعه های اسیر و دیوار می جویند که خود او در سالیان پایانی حیات، تمایلی به تجدید چاپ آنها نداشت