جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۱۸ام آبان ۱۳۹۷

سید ناصر نعمتی، خبرنگار در صفحه شخصی خود روایت جالبی را به اشتراک گذاشت

وی گفت: برخی داستان ها با حال امروز جامعه ما حرف میزنند!


image_2018_11_8-22_32_4_267_rpb