جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۱۱ام مهر ۱۳۹۷


احکام اولیه آن دسته از دستورات هستند که شارع دین بر مبنای فساد یا صلاح موجود در یک موضوع یا متعلقات آن تشریع کرده است. به عبارت دقیق‌تر، حکم اولی توسط شارع بر مبنای وجود مصالح یا مفاسد ذاتی افعال وضع می‌شوند تا راهنمای سعادتمندی بشر در مسیر هدایت تکوینی باشند