جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۱۰ام مهر ۱۳۹۷


مهم‌ترین نیاز یک کودک این است که والدینش به حرف‌هایش گوش بدهند و وقتی کودک صحبت می‌کند توی ذوق او نزنند و اجازه بدهند حرف بزند و ارتباط بگیرد.