جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۲۷ام مرداد ۱۳۹۷


این جشنواره مشتمل بر برگزاری کارگاههای آموزشی برای زوج های جوان با موضوع تحکیم خانواده و ارائه مهارتهای زناشویی برگزارشد.