جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۲۷ام تیر ۱۳۹۷


معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: نمایشگاه نقاشی به رنگ آفتاب به منظور نمایش توانمندی معلولان و برای ایجاد فرصت‌های برابر، با حضور مدیر کل دفتر امور مراکز توانبخشی روزانه و توانپزشکی و سازمان بهزیستی کشور افتتاح شد.