جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۱۹ام شهریور ۱۳۹۷


سردشت یک شهر کاملاً غیرنظامی، نسبتاً بزرگ و پرجمعیت بود و از این حیث بمباران آن را باید نقطه عطفی در تاریخ جنگ‌های معاصر برشمرد. عراق صرفاً یک شهر غیرنظامی‌را مورد حمله قرار داد