جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۳۰ام مرداد ۱۳۹۷


تیتر یک امروز روزنامه شرق با عنوان: «تیتر بجوانان ایرانیری» آنقدر مبهم بود که بسیاری از افراد تصور کردند که احتمالا خطایی در انتخاب این تیتر اتفاق افتاده و به نقد آن پرداختند. این در حالی است که روزنامه شرق عامدانه این تیتر کنایه‌آمیز را انتخاب کرده و اصول تیترزنی و روزنامه نویسی را زیر پا گذاشته است.