جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۱۵ام تیر ۱۳۹۷


جلیلی: اگر امروز همه فهمیده‌اند که اعتماد به امریکا غلط بوده است باید عمل‌مان نیز مبتنی بر همین واقعیت باشد، حتی ممکن است در آینده نه چندان دور بگویند اروپا هم از امریکا بدتر است و به اروپایی‌ها هم نمی‌شود اعتماد کرد، اما چاره دیگری برای اداره کشور نداریم! در حالی که چنین نیست و باید ظرفیت‌های فراوان و توانمندی‌های داخلی خود را بشناسیم