جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۱۸ام آبان ۱۳۹۷


برای درک بهتر ماهیت و توان رژیم کنونی امریکا شاید آخرین سخنان نیکی هیلی در دوران تصدی‌اش به عنوان نماینده امریکا در سازمان ملل بهترین گواه باشد، آنجا که می‌گوید مأموریت من، دیوانه نشان دادن ترامپ برای ترساندن کشور‌ها بود.