جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۵ام مرداد ۱۳۹۷


جریان اصلاحات دو بدهی به نظام اسلامی دارد؛ یکی ابراز برائت از شعار‌های ساختارشکنانه و متضاد با آرمان‌های امام در فتنه ۸۸ و دیگری اعتراف علنی به عدم تقلب در انتخابات سال ۸۸ که در محافل خصوصی بار‌ها عنوان شده است.