جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۲۹ام مهر ۱۳۹۷


همین سال گذشته بود که برخی رسانه‌ها و فعالان سیاسی و رسانه‌ای ایرانی ذوق‌زده از انجام اصلاحات در عربستان سعودی برای اعطای برخی حقوق به زنان در عربستان سعودی هورا می‌کشیدند و تعریف و تمجید می‌کردند. برخی مزدوران سعودی فارسی‌زبان هم تلاش کردند با بزرگ کردن این اصلاحات بهانه برای حمله به ایران فراهم کنند