جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۱۱ام مهر ۱۳۹۷


نوع صدا زدن ما، باعث عزت نفس و کرامت فرد در نظر خودش و دیگران است. از صفات، القاب و واژه‌های مناسب برای افراد استفاده کنیم. از تعابیر توهین‌آمیز، کنایه‌آمیز، تحقیرکننده و… پرهیز کنیم. به انواع مختلف به همسر و فرزندمان بگوییم که دوست‌شان داریم و به داشتن‌شان افتخار می‌کنیم