جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۲۴ام شهریور ۱۳۹۷


مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو با تاکید بر تخلف بودن ارجاع بیمار برای تهیه تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها گفت: بیماران چنین تخلفی را به سامانه ۱۹۰ گزارش دهند، همچنین مشکلات تجهیزات پزشکی به صورت روزانه در imed.ir رصد دقیق می‌شود.