جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۳ام مرداد ۱۳۹۷

در این مطالعه مغز ۲۳ نوجوان سالم، پس از خواب کامل و بی خوابی مورد اسکن به روش (fMRI) قرار گرفته است. در این تحقیقات مشاهده شده است که کمبود خواب موجب اختلال عملکرد ناحیه ای از مغز می شود که مسئول تصمیمات مهم است.


بر اثر کمبود خواب، بخشی از مغز که مسئول تصمیم گیری و قضاوت Judgment است، قابلیت خود را از دست می دهد و همین امر باعث اشتیاق افراد به مصرف انواع خوراکی های ناسالم می شود. یک از مهمترین اثرات کم خوابی، تمایل افراد به استفاده از غذاهای پرکالری است. نتیجه این تحقیقات برای اولین بار ارتباط بیین کم خواب و اضافه وزن را آشکار کرده است.


علاوه بر تعیین رژیم غذایی نامناسب، معمولاً تمام انتخاب هایی که پس از کم خوابی انجام می شوند، نامناسب هستند.