جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۱۹ام مهر ۱۳۹۷


در داخل کشور ما متأسفانه برخی با طراحی دشمن همراه می‌شوند و دانسته یا ندانسته به سمت اهداف دشمن پیش می‌روند. یکی از نگرانی‌های جدی ما در اربعین این است که دشمن کاری کند تا برخی اتفاقات حاشیه‌ای در رسانه‌ها پررنگ شود از این رو باید در این زمینه هوشیار بود.