جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۱۸ام تیر ۱۳۹۷


در حال حاضر تنها دانشگاهی که در کشور وظیفه تربیت معلم را بر عهده دارد، دانشگاه فرهنگیان است و بالعکس دانشگاه‌هایی که با نام تربیت معلم تأسیس شده‌اند، وضعیت مبهمی دارند.