جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۴ام مهر ۱۳۹۷


ما اگر جنگیدیم، برای حفظ خاک وطن و حفظ جان خانواده‌مان بود نه برای آنکه روزی عوض آن را بگیریم. آن‌هایی که دنبال این‌ها هستند، در نظر مردم هم جایگاهی ندارند. من اینطور نمی‌پسندم. با بقیه هم کاری ندارم. هرکس خودش می‌داند و خدای خودش