جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۱۸ام مهر ۱۳۹۷


ما در واقع در اغلب لحظه‌های زندگی‌مان نمی‌خواهیم زندگی کنیم. تصور می‌کنیم می‌خواهیم به زندگی فضای بیشتری بدهیم. تصور می‌کنیم اگر برویم از فروشگاه برای شش ماه آینده یا یک سال بعد خرید کنیم به زندگی فرصت بیشتری خواهیم داد، در حالی که ما با اصرار بر اینکه می‌خواهیم همه چیز زندگی ما قابل پیش‌بینی باشد، زیبایی‌های زندگی را از آن سلب می‌کنیم